آخرین دوره های آموزشی

آموزش راه اندازی شبکه کوچک
آموزش راه اندازی شبکه کوچک

مدرس: علم برتر

access_time

1:24:00

assessment

مقدماتی

آموزش شبکه نتورک پلاس (+Network)
آموزش شبکه نتورک پلاس (+Network)

مدرس: علم برتر

access_time

1:32:00

assessment

مقدماتی