آخرین دوره های آموزشی

آموزش راه اندازی شبکه کوچک
آموزش راه اندازی شبکه کوچک

مدرس: علم برتر

access_time

01:24:41

assessment

مقدماتی

آموزش شبکه نتورک پلاس (+Network)
آموزش شبکه نتورک پلاس (+Network)

مدرس: علم برتر

access_time

01:32:05

assessment

مقدماتی