آخرین دوره های آموزشی

آموزش نرم افزار رویت Autodesk Revit به زبان فارسی
آموزش نرم افزار رویت Autodesk Revit به زبان فارسی

مدرس: علم برتر

access_time

2:0:00

assessment

پیشرفته

دانلود رایگان آموزش پرسپکتیو
دانلود رایگان آموزش پرسپکتیو

مدرس: علم برتر

access_time

0:49:00

assessment

پیشرفته

دانلود رایگان ۲۰ درس مهم آموزش ۳dsmax و Vray معماری (فیلم فارسی+PDF)
دانلود رایگان ۲۰ درس مهم آموزش ۳dsmax و Vray معماری (فیلم فارسی+PDF)

مدرس: علم برتر

access_time

17:23:00

assessment

مقدماتی