آخرین دوره های آموزشی

دانلود آموزش تصویری HTML5 به زبان فارسی
دانلود آموزش تصویری HTML5 به زبان فارسی

مدرس: علم برتر

access_time

2:34:00

assessment

متوسط

طراحی گالری عکس با CSS و HTML
طراحی گالری عکس با CSS و HTML

مدرس: علم برتر

access_time

0:0:00

assessment

مقدماتی

طراحی نوار بارگزاری با HTML و CSS
طراحی نوار بارگزاری با HTML و CSS

مدرس: علم برتر

access_time

0:0:00

assessment

مقدماتی

طراحی صفحه شطرنج با HTML و CSS
طراحی صفحه شطرنج با HTML و CSS

مدرس: علم برتر

access_time

0:0:00

assessment

مقدماتی

طراحی قالب برای فروش محصول
طراحی قالب برای فروش محصول

مدرس: علم برتر

access_time

0:20:00

assessment

مقدماتی