آخرین دوره های آموزشی

آموزش امنیت و راه‌های مقابله با نفوذ – امنیت شبکه
آموزش امنیت و راه‌های مقابله با نفوذ – امنیت شبکه

مدرس: علم برتر

access_time

1:21:00

assessment

مقدماتی