آخرین دوره های آموزشی

فیلم آموزش فارسی پست پروداکشن از مقدماتی تا پیشرفته
فیلم آموزش فارسی پست پروداکشن از مقدماتی تا پیشرفته

مدرس: علم برتر

access_time

8:3:00

assessment

خیلی پیشرفته